top of page

Küldetésünk részletesen

A Budapesti Klub elkötelezett amellett, hogy előmozdítsa és elősegítse egy olyan világméretű mozgalmat, amelyet a növekedés jelenlegi korlátainak gondolkodása és az evolúció feltörekvő esélyei közötti haladás ösztönöz. E kritikus célkitűzés elérésével a kortárs emberek tudatosságának - gondolkodásának, érzésének és felfogásának - kibontakoztatásával és kiemelésével ösztönözte és kiemelte egy erősen koncentrált és összehangolt, mégis önállóan irányított projektet, a tagok tanácsával és aktív részvételével, nagykövetei és megbízottjai, valamint a regionális központok világméretű hálózata. Ez nem „lehetetlen küldetés”. Ez korunk egyik alapvető küldetése.

 

A 21. század második évtizedében az átmenet korszakában élünk; az emberiség történetének legmélyebb és leggyorsabb átalakulása. Ez az átalakulás nem jár válságok és nehézségek nélkül, egy eljövendő kor születési idõivel. A kihívás teljesítése érdekében nem csupán részleges fellépésre és rövid távú problémamegoldásra van szükség. Amint Einstein megjegyezte, nem tudunk megoldani egy problémát ugyanolyan gondolkodásmóddal, amely a problémát okozta. A mai gombaproblémák kezelésének kritikus tényezője a mai emberek gondolkodása. A közeledő válságok a gondolkodásmódok és cselekvési módoknak tudhatók be, amelyek elmaradnak a korszak igényeitől.

 

Gondolkodási és cselekvési módjaink korszerűsítése és korszerűsítése kihívásokkal teli feladat, ám nem bonyolult feladat. A szükséges fogalmak nagyrészt ismertek, a megjelölt technológiák és gyakorlatok nagyrészt már kidolgozottak. A hiányzó tényező a fiatal és idős emberek elkötelezettsége a célok iránt, és hajlandóságuk a megfelelő gyakorlatok elfogadására. Ahhoz, hogy ezt az időszakot kitöltsék, az intellektuális megértés önmagában nem elegendő. Olyan megértésre van szükségünk, amely mind a szívből, mind az elméből származik; az a fajta, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük a kérdéseket és a lehetséges megoldásokat, és akaratot és motivációt adjunk a cselekvésükre. Az intellektuális megértés mellett érzésre és intuícióra, új értékekre és új elkötelezettségre van szükségünk. Az utolsó elemzésben fejlettebb tudatra van szükségünk. A XXI. Században a 20. századot jelölő tudatosság mellett élni olyan lenne, mint a modern korban a középkor tudatával élni. Nem csak nem megfelelő, hanem veszélyes is.

 

A korunkkal összhangban lévő tudatosság azt jelenti, hogy olyan dimenzióba kell fejleszteni, ahol megérthetjük, és érezhetjük új, átfogóbb kapcsolatainkat egymással és a természettel. A „bolygó tudatosságát” hívja fel. Fejlődése nem természetfeletti feat, és nem kivételes adottságokkal rendelkező személyek számára sem fenntartott. Ez nem azt jelenti, hogy mindent tudni kell, és ez sem azt jelenti, hogy milliókat vagy milliárdokat számoljunk, legyen az emberek száma, földterület vagy hordó olaj. Inkább az új ötletek iránti nyitottságot, a felmerülő veszélyekkel és lehetőségekkel szembeni érzékenységet, valamint a humanisztikus és fenntartható értékek és prioritások megértésének képességét jelenti, amelyek képesek és képesek alakítani a jelen évszázadot.

 

Sok ember már fejleszti tudatosságát a szükséges bolygóméretre; még sokan megtennék, ha tudatában lennének a igénynek, és lehetőséget adnának neki. A Budapesti Klub elkötelezi magát azzal a kijelentéssel, hogy a bolygó-tudat fejlődésének elősegítése és elősegítése tartós jólétünk, egyéni és társadalmi fejlődésünk alapvető eleme. Ez korunk alapvető küldetése.

 

A Budapesti Klub, a művészet, az irodalom és a kultúra szellemi területeinek kreatív embereinek informális szövetsége, elkötelezi azt a kijelentést, hogy csak önmagunk megváltoztatásával változtathatjuk meg világunkat, és hogy önmagunk megváltoztatásához szükségünk van a betekintés és felfogás, amelyet a művészet, az irodalom és a szellem területei nyújtanak a legjobban.

A Budapesti Klub tagjai művészi kreativitásukkal és szellemi betekintésükkel fejlesztik a globális problémák és az emberi lehetőségek tudatosítását. Kommunikálják betekintésüket szóban és képben, hangban és mozgásban, valamint a sok új média és technológia révén. Ismert világvezetők irodalmi, művészeti vagy szellemi tevékenységeik területén; nevük a betekintés biztosítása, és a klubba való tagsága bizonyságot tesz a közös jövőnk iránti elkötelezettségükről.

bottom of page